Adygine
 

VYHLEDÁVÁNÍ SUROVIN


Pracovníci firmy GEOMIN mají rozsáhlé zkušenosti se všemi etapami vyhledávání a průzkumu surovinových zdrojů v České republice i zahraničí:

Geologické mapování
Geochemický průzkum
Průzkum ložisek nerostných surovin
Ověření místních zdrojů stavebních surovin
Geologické práce pro zvláštní zásahy do zemské kůry
- Poradenská a konzultační činnost
- Zpracování geologických informací
 
GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

 • Geologické mapování v regionálním i detailním měřítku
 • Geochemické mapování
 • Mapování geofaktorů životního prostředí
 • Sestavování prognózních map možného výskytu nerostných surovin
nahoru
GEOCHEMICKÝ PRŮZKUM

Geochemický průzkum využívá zákonitostí distribuce a migrace prvků v horninovém prostředí.

Aplikované metody:
 • metody regionálního měřítka - řečištní sedimenty, šlichová prospekce
 • metody středních a velkých měřítek - půdní metalometrie, horninová metalometrie, šlichová prospekce ve svahovinách
 • metody podrobného měřítka - geochemie vrtných jader

Netradiční vyhodnocení geochemických pozorování:

Zpracování dat se provádí nejen běžně užívanými statistickými postupy, ale jsou aplikovány i netradiční a velmi efektivní metody (KOMBI, PASIANS), vyvinuté našimi pracovníky.
nahoru
PRŮZKUM LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

 • projekty a realizace průzkumných prací
 • surovinové studie a rešerše
 • komplexní vyhodnocení a výpočet zásob ložisek
 • přepočty zásob a užitkových složek
 • vyhodnocení kvality a technologického využití zjištěné suroviny
 • přehodnocení starých ložisek pro obnovení těžby
 • řešení střetů zájmů na ložiskových objektech
 • posouzení a vyhodnocení druhotných surovin
nahoru
OVĚŘENÍ MÍSTNÍCH ZDROJŮ STAVEBNÍCH SUROVIN

 • vyhodnocení kvality a technologického využití zjištěné suroviny
 • přehodnocení starých ložisek pro obnovení těžby
 • ekonomické posouzení těžebních záměrů
 • řešení střetů zájmů na ložiskových objektech
 • posouzení a vyhodnocení druhotných surovin
 • vypracování těžebních studií
 • zpracování geologických a topografických podkladů pro povolení těžby
 
nahoru
GEOLOGICKÉ PRÁCE PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAH DO ZEMSKÉ KŮRY

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • vytipování vhodných ložisek pro podnikatelské subjekty
 • zajištění náhradních zdrojů surovin pro průmyslové využití

ZPRACOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH INFORMACÍ
 • Vytváření a plnění geologických databází
 • Reinterpretace dat pomocí počítačových aplikací
nahoru
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.