Adygine
 

GEOLOGICKÉ POSUDKY


Naše společnost poskytuje rovněž další služby. Na základě odborné způsobilosti jednotlivých zaměstnanců provádí průzkumy a dodává zákazníkům různé druhy geologických posudků.


Jsou to zejména:

  1. Hydrogeologické posudky pro účely vodoprávního řízení (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro povolení jímání podzemních vod).
  2. Inženýrsko-geologické posudky pro posouzení vhodnosti staveniště, pro účely projektovaných staveb. Firma provádí všechny stupně inženýrsko-geologického průzkumu,od průzkumu předběžného až po podrobný.
  3. Hodnocení specifických inženýrsko-geologických problémů (poddolování, podzemní prostory,...).
  4. Hodnocení vlivu přírodních poměrů na zakládání staveb.

Dotazy, nejasnosti případně i objednávku prací vyřídíme:

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.