Adygine
 

PROFIL SPOLEČNOSTI


GEOMIN s.r.o. je zavedenou českou společností, která nabízí služby v širokém spektru geologických a environmentálních prací. Společnost byla založena v roce 1994 jako GEOMIN družstvo a navázala na činnost bývalého státního podniku Geoindustria.
 
GEOMIN je dynamicky se rozvíjející společnost. Hlavním nosným programem je projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a realizace prací spojených se zjišťováním a ochranou životního prostředí.
 

Poskytujeme komplexní servis v těchto oblastech:

 • zjišťování a hodnocení geologických faktorů ovlivňujících životní prostředí,
 • geochemický výzkum a aplikovaná geochemie v geologickém průzkumu a životním prostředí,
 • ekologické audity a rizikové analýzy,
 • hydrogeologické práce pro zajištění zdrojů pitné vody,
 • inženýrsko-geologický průzkum podmínek zakládání všech druhů staveb,
 • měření radonové aktivity,
 • geologické mapování,
 • vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů, přepočet zásob,
 • správa geologických, geochemických a hydrogeologických databází regionálních i detailních geologických průzkumů,
 • digitalizace podkladů, geografické informační systémy,
 • laboratorní práce.
 
Sídlo společnosti GEOMIN je v Jihlavě. Část kapacit společnosti je soustředěna na pracovišti v Brně.

Společnost GEOMIN má zaveden systém jakosti odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004.

CERTIFIKÁTY EN ISO
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.