Adygine
 

PODZEMNÍ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ


  • Ověřování zlomových struktur metodou geochemického profilování a korelace výsledků s geologickými a geofyzikálními daty (2018) - Na čtyřech lokalitách byly v profilových sítích realizovány mělké sondy a odebrány vzorky ze zvětralinového pláště. Rovněž bylo provedeno geofyzikální (VDV)   a merkurometrické měření. Cílem aplikace metod byla identifikace zlomových struktur a vzájemné porovnání výsledků jednotlivých metod. Identifikace zlomových struktur na základě analýzy korelačních vztahů mezi prvky se ukázala jako velmi efektivní.
  • Projekt prací na hypotetické lokalitě 2010 – dílčí část zakázky plošná geochemie, měřičské práce, střety zájmů a náhrada škod (2010)
  • Řešení blokové stavby granitoidních masívů s využitím geochemických dat (2010)
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.