Adygine
 

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE


 

Hydrogeologický průzkum pro vodní zdroje

 • Býchory – vodní zdroj (2018)
 • Kalhov – vodní zdroj (2018)
 • Řečice – vodní zdroj (2018)
 • Úsobí – vodní zdroj (2018)
 • Věž – vodní zdroj (2017)
 • Okrouhlička – posílení vodního zdroje (2016)
 • Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu Kadov - náhradní vodní zdroje (2016)
 • Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu Okrouhlice - posílení vodního zdroje (2015)
 • Průzkum zdrojů podzemních vod, lokalita ŠTĚMĚCHY (2014)
 • Věstín - Bolešín - vodní zdroj Hydrogeolgický průzkum (2014)
 • Kosov - Geofyzikální a hydrogeologický průzkum pro zajištění nového zdroje pitné vody (2013)
 • Popice - Geofyzikální průzkum pro zajištění nového zdroje pitné vody (2013)
 • HG průzkum - Urbanov - vodní zdroj (2013)
 • Kosov - Geofyzikální a hydrogeologický průzkum pro zajištění nového zdroje pitné vody (2012)
 • Horní Paseka – vodní zdroj(2011) 
 • Lhota Vlásenice – vodní zdroj (2010) 
 • Obec Čížov,okr.Jihlava- vodní zdroj pro zásobování veřejného vodovodu (2010) 
 

Hydrogeologické studie zásobování obyvatel pitnou vodou

 • Hydrogeologická studie pro účely obnovy stávajících vodních zdrojů malých vodárenských systémů městyse Nový Rychnov a obce Řeženčice (2016)
 • Hydrogeologická studie pro účely posílení stávajících vodních zdrojů malého vodárenského sytému obce Herálec (2015)
 • Hydrogeologická studie pro účely posílení stávajících vodních zdrojů malého vodárenského sytému města Černovice - obce Střítež (2015)
 • Hodnocení tvorby zásob podzemních vod v malých povodích v prostředí krystalinika a optimalizace jejich využívání (2012)
 • Hustopeče – hydrogeologické posouzení, monitoring podzemních vod (2010) 
 

Regionální hydrogeologické studie a monitoringy

 • Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora (2018)
 • CTParky - monitoring podzemních vod (2011 – 2018 každoročně)
 • Rebilance zásob podzemních vod - Region 14 – Krystalinikum (2013)
 

Hydrogeologické studie ložisek nerostných surovin

 • Hydrogeologické a inženýrskogeologické podmínky ložiska Cu-Mo rud Šand (2014)

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.