Adygine
 

GEOCHEMIE


 • Geochemický profil v jižní části DP Rožná (2017) - Východně obce Bukov bylo realizováno 51 mělkých jádrových vrtů podél 1 km dlouhého profilu. Ze zvětralinového pláště byly odebrány vzorky. Na základě chemických analýz stopových i majoritních prvků byla podána komplexní geochemická charakteristika zastižených typů hornin. Pomocí analýzy korelačních vztahů mezi prvky byly rovněž identifikovány zlomové zóny a upřesněna horninová rozhraní.
 • Bukov – geochemické vyhodnocení chodby BZ1-XII (2016)
 • Posouzení zvýšených obsahů rtuti a dalších kovů ve flyšovém pásmu v oblasti Otrokovice – Uherský Brod – Starý Hrozenkov (2010) 
 • Geoenvironmentální posouzení vysokých obsahů kadmia a berylia ve zdrojové oblasti pitných vod v okolí Králického Sněžníku (2010)
 • Studium časových změn obsahů prvků v dnových sedimentech v oblasti Kolín – Hradec Králové – Slatiňany – Kutná Hora (2010)
 
Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer, dílčí výstupy:
 • Šlichová charakteristika okolí nádrže Vrchlice (2002)
 • Šlichová charakteristika okolí Brněnské přehrady (2003)
 • Šlichová charakteristika okolí nádrže Dalešice a rybníka Jordán (2004)
Geochemie povodňových sedimentů (2003), dílčí výstupy:
 • Podrobné geochemické mapování Cd, Hg kontaminací v okrese Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava
 • Průzkum kontaminací těžkými kovy (především Cd a Zn) v oblasti Bohumína Olomoucko
 • Sledování kontaminací půd rtutí v okrese Nový Jičín
 
Vytvoření databází geochemické prozkoumanosti ČR (2003)
 

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.