Adygine
 

HODNOCENÍ STAVU ŽP, ENVIRONMENTÁLNÍ PRÁCE


Posouzení původu zvýšených obsahů těžkých kovů v kanalizaci Moravských kováren, a.s. (2017)

Projekt byl zaměřen na zjištění zdroje vysokých obsahů Zn a Cd v kalech kanalizace. Na základě studia dosud provedených analýz různých médií odebraných z různých objektů byly jako zdroj identifikovány průmyslové imise z okolí.

Ověření kontaminace Bělohradského rybníka z bývalé skládky sklářských odpadů (2016)

Vyhodnocení kontaminace sedimentů rybníku Henzlák na Havlíčkobrodsku (2015)

V rámci úkolu byl řešen problém likvidace sedimentů rybníka nacházejícího se nedaleko pozůstatků historické těžby. Byly provedeny odběry 24 vzorků ze dna rybníku. Jejich chemickou analýzou byl získán obraz zastoupení těžkých kovů i jejich rozložení v ploše rybníka.

Krucemburk – předběžné vyhodnocení ekologického zatížení ČOV bývalé koželužny odpadními kaly s obsahem chromu (2015)

Zvýšené obsahy Ni v podzemních vodách – Žirov a okolí (2015)

Ve vrtu využívaném jako zdroj pitné vody byl zjištěn nadlimitní obsah niklu. Jako nejpravděpodobnější zdroj jeho vysokých koncentrací bylo vyhodnoceno neznámé pyritové, resp. pyrhotinové zrudnění, nacházející se v blízkém okolí. Ke vzniku vysokých obsahů Ni přispěla i příhodná morfologie terénu a fyzikálně chemické podmínky, podporující oxidaci Ni bohatého pyritu/pyrhotinu, redukční rozpouštění oxohydroxidů Mn a Fe včetně desorpce Ni z těchto minerálů, v kombinaci s dlouhodobým čerpáním, urychlujícím rozklad pyritu (pyrhotinu).

Analýza rizik kontaminovaného území. Areál Praga, Vysočany, Praha – analýza rizika (2013)

Předsanační doprůzkum v areálu Praga, Vysočany, Praha (2013)

Výzkum vertikální distribuce stopových prvků a minerálií v půdních profilech ve vybraných zemědělských oblastech (2012)

Předmětem projektu bylo odlišení geografického původu půd a na nich pěstovaných vín pomocí geochemie.


Environmentální výzkum a charakteristika ekologických zátěží ve vnějším flyšovém pásmu Západních Karpat: oblast Jablunkovská brázda – Kysucké Beskydy (2010)

Ekologický audit skládky TKO v Henčově u Jihlavy (2009)

Ekologický audit Perknov (2007)
 

Ekologický audit vojenských objektů předávaných civilní správě na lokalitách:

Deblov, Karlov - pozemek, Dašice, Jaroměř - výdejna PHM, Nový Ples - muniční sklad, Červené Pečky - muniční sklad, Slatina, Piletice, Borová u Poličky - Lucký vrch, Polička -vysílací středisko, Vojnův Městec - střelnice (2004)
Ekologický audit Havlíčkův Brod – kasárna KHB (2004)
Ekologický audit VÚ 2117 Havlíčkův Brod – Tábor, kasárna J. Žižky (2004)
Ekologický audit Havlíčkův Brod – kasárna letiště (2004)
 

Monitoring stupně znečištění podzemních vod:

Moravské kovárny Jihlava a.s. (od r. 2005)
CTP Humpolec (od r. 2002)
Ptáčov - skládka koželužských kalů (1997 - 2010)
Větrný Jeníkov - skládka TKO, monitoring (od r. 2000 )
Dolní Cerekev - skládka TKO Hejpšany (od r. 2001)
ČD DKV Jihlava (1998 - 2004)
Jihlavské sklárny Bohemia a.s. - skládky kalů Okříšky, Předín a Kamenná (2000)
Telč – monitoring (1995 – 2001)
Brno - Dornych – monitoring (2000)
Monitoring podzemních vod v části průmyslového centra města Brna (2000)
Skládka průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov – aktualizace analýzy rizika (2003)
 

Ekologický audit zemědělských objektů ve správě Pozemkového fondu České republiky

v k.ú. Kaliště, Těchobuz, Stáj, Zhoř, Sasov, Trnava, Jaroměřice n. R., Buřenice, Hrotovice, Šimpach, Příšťpo, Příšťpo II, Nové Syrovice, Myslibořice, Buková u Třeště, Rančířov, Zbilidy, Polná - areál A, areál B, Amylon, Horní Kosov, Záborná, Sasov, Jihlávka, Panské Dubenky, Horní Dubenky, Telč, Batelov, Příložany, Trnava, Jasenice (2001 – 2003)
 
ČD DKV Jihlava - sanační čerpání (1998 - 2000)
Rizikovost bývalé skládky odpadů Netopýrky v Brně – Komíně (2000)
Ekologický audit Jihlava, Tovární ulice (2000)

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.