Adygine
 

MĚŘENÍ RADONU


Firma GEOMIN provádí měření radonu v geologickém prostředí a v interiérech budov od doby svého vzniku. Pro tuto činnost je držitelem povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany , které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Kvalita prací je zajištěna "Programem zajištění radiační ochrany" schváleným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který je součástí komplexního systému řízení jakosti ve firmě podle BS EN ISO 9001:2008 [cze].

MĚŘENÍ RADONU V INTERIÉRECH
(Podle Vyhlášky 422/2016 Sb. SÚJB o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje)

Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě se provádí ve stávající zástavbě pro stavební povolení před rekonstrukcí nebo pro kolaudační měření v novostavbách a v rekonstruovaných stavbách.

Podklady nezbytné k provedení měření a zpracování posudku:
  • identifikace (lokalizace) objektu
  • identifikace majitele objektu
  • identifikace objednatele posudku (tj. ten, kdo bude posudek platit)
  • charakteristika objektu (plány podlaží s pobytovými místnostmi)

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

Radonový index je vyhodnocen pro jednotlivá staveniště (pro stavební povolení před zahájením stavby) nebo jsou hodnoceny plochy velkých stavebních areálů.

Podklady nezbytné k provedení měření a zpracování posudku:
  • identifikace (lokalizace) stavební parcely
  • identifikace majitele parcely
  • identifikace objednatele posudku (tj. ten, kdo bude posudek platit)
  • zákres umístění projektovaného objektu na stavební parcele (geometrický plán se zákresem objektu, výřez katastrální mapy se zákresem objektu)

OBJEDNÁVKA:

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.