Adygine
 

Základní a podkladová zpráva


Na základě zákona č. 64/2014, kterým se mění zákon č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění mají od roku 2014 podniky používající nebezpečné látky nebo produkující nebezpečné odpady, povinnost přikládat k žádosti o integrované povolení nebo jeho změnu „základní zprávu“, jejíž nedílnou součástí je i „podkladová zpráva“ (kap. 6 základní zprávy).

Nabízíme vypracování kompletní základní zprávy dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. nebo jen podkladové zprávy, která bude zpracována přiměřeně podle právní úpravy na úseku geologie (příloha č. 11 vyhlášky 369/2004 Sb. O projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek). Při sestavování základní i podkladové zprávy budou použity podklady z materiálů objednatele a výsledky provedených technických prací.

 

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.