Adygine
 

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE


Odběr a vyhodnocení těžkých minerálů pro práce na výzkumu nového postupu vyhodnocení regionálních šlichových dat jako indikátorů kritických surovin (2018)
V rámci výzkumného projektu bylo odebráno 70 vzorků šlichů a 140 vzorků řečištních sedimentů z území mezi obcemi Březová a Lazy. Na základě mineralogických a chemických analýz byly vymezeny oblasti potenciálně nadějné na vybrané kritické suroviny. 

Lokality Zaječí, Spytihněv. Poloprovozní testy užitkových těžkých minerálů a technické a technologické studie (2018)

Ježov u Humpolce – předběžné ověření výskytu štěrkopísků (2017)

Technická podpora při environmentálně přijatelném využití neobnovitelných surovinových zdrojů v provincii Chocó v Kolumbii (2017)

Srovnávací studie vybraných ložisek bentonitu v Gruzii pro předání „know-how“ ekologicky šetrné úpravny (2017)

Mapy regionální šlichové prospekce (2016)

Prezentovaná závěrečná zpráva je jedním z výstupů zaměřených na řešení problematiky kritických surovin v rámci iniciativy Evropské unie.

Lotyšsko – přepočet zásob (2015)

Tanzanie – Nachingwea (2014)

Pro zahraničního investora byla provedena rekognoskace terénu na dvou lokalitách se zaměřením na posouzení ložiskového významu výskytů zlata.

 

Starší projekty

 • Přehodnocení zásob křemenných surovin České republiky z hlediska využití pro výrobu polovodičů (běžící projekt)
 • Draselný živec – Kojetice (běžící projekt)
 • Ověření prognóz K-živcových surovin mezi Markvarticemi a Kojeticemi na Třebíčsku (běžící projekt)
 • Selen v České republice (2011)
 • Zajištění starých důlních děl – štola Barbora u Rohozné u Jihlavy (2010)
 • Deponie po těžbě a úpravě nerostných surovin v okresech Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou (2010)
 • Draselné živce západní Moravy (2010)
 • Deponie po těžbě a úpravě nerostných surovin v okresech Chrudim, H.Brod, Pardubice a Svitavy (2008)
 • Přehodnocení výhradního ložiska Nová Ves u Třebíče (2008)
 • Prostorová lokalizace a interpretace báňských map (2006)
 • Rešerše geologických podkladů podél hlavních větví plynovodu – 2. etapa na trase VPS Veselí n. Lužnicí – HPS Rozvadov (2004)
 • Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR (1999 – 2004)
 • Rešerše geologických podkladů podél hlavních větví plynovodu – metodická etapa na trase HPS Lanžhot – VPS Veselí n. Lužnicí (2003)
 • Vyhledání starých důlních děl Kraj Vysočina (2003)
 • Vyhledání starých důlních děl Jihomoravský kraj (2003)
 • Zajištění SDD JM, Vysočina, Pardubický kraj (2003)
 • Horní Bříza – průzkum ložiska kaolínu (2002)
 

Výpočet zásob kamene:

 • Dačice (2006)
 • Nihošovice (2005)
 • Těchobuz (2005)
 • Bílčice (2002)
 • Nerostný surovinový potenciál CHKO Žďárské vrchy (2001)
 • Nerostný surovinový potenciál CHKO Blanský les (2001)
 • Nerostný surovinový potenciál CHKO Blaník (2001)
 • Účelové databáze k registru ložisek nerostných surovin ČR (1999 – 2001)
 • Revize opuštěných průzkumných důlních děl na území působnosti OBÚ Trutnov a Brno (2000)
 • Okresní surovinové studie II - okresy Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Znojmo, Pelhřimov, Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Benešov, Kutná Hora, Chrudim, Žďár n. Sázavou, Blansko, Brno - město, Brno – venkov (1996)
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.