Adygine
 

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE


Inženýrsko-geologický průzkum pro pozemní stavby
 • Inženýrsko-geologický průzkum na lokalitě Bobelovka u Jindřichova Hradce (2019)
 • Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu haly pro motáž lokomotiv v Jihlavě (2018)
 • Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum v areálu Základní školy a Mateřské školy v obci Chlebovice (2018)
 • ROTANA a.s. – Inženýrskogeologický průzkum na p. č. 5280/13, 5280/70 a 5280/73, k. ú. Velké Meziříčí (2017)
 • Závěrečná zpráva Hruškové Dvory - geologický průzkum pro stavbu haly (2017)
 • Starý Mateřov - IG (2017)
 • Závěrečná zpráva Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu objektu farmy na lokalitě Studnice (2017)
 • Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu víceúčelové haly ve Zhořci (2015)
 • Stavba haly společnost Ljunghall v Čáslavi – inženýrskogeologický průzkum (2015)
 • · Jihlava - ZOO - pavilon plazů (2013)
 • · IG průzkum, Životice - novostavba stáje a dojírny se zázemím (2012)
 • · Inženýrsko geologický a radonový průzkum pro stavbu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (2011)
 • Inženýrsko geologický a radonový průzkum pro skupinovou výstavbu rodinných domků Jihlava Horní Kosov (2010)

Inženýrsko-geologický průzkum pro inženýrské sítě a infrastrukturu
 • Projekt 6227 revitalizace plynovodu DN 300 Olešná – Barchov – inženýrskogeologický průzkum (2016)
 • Brno, Húskova - Inženýrkogeologický průzkum - rekonstrukce kanalizace (2014)
 • Inženýrsko geologický průzkum pro skupinový vodovod Vyškov (2010)

Inženýrsko-geologický průzkum pro liniové stavby
 • Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci vozovky v ulici Telečská v Jihlavě (2018)
 • Závěrečná zpráva TESCO Jihlava - IG průzkum parkoviště (2018)
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu cyklostezky Jihlava – Pávov (2017)
 • Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci silnice II/406 (2017)
 • Oprava mostu ev.č. 23-043 Vladislav - IG půzkum (2014)
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.