Adygine
 

GEODETICKÉ PRÁCE


Firma GEOMIN provádí geodetická zaměření bodových objektů.

Technické vybavení

K měření jsou používány přístroje GPS MAGELLAN ProMark3 RTK - jednofrekvenční GPS systém, který pracuje v RTK módu ve třetí třídě přesnosti mapování.

Metody měření

Pro měření se používají dvě základní metody:

  • Postprocessing – v terénu jsou naměřena hrubá data, jejichž korekce je provedena posléze při zpracování
  • RTK (Real Time Kinematic) – přímo při terénním měření jsou získány skutečné souřadnice měřených bodů

Zpracování naměřených hodnot

Výstupem je měřická zpráva se souřadnicemi uvedenými v geografickém systému WGS-84 nebo v systému souřadnic S-JTSK užívaném v České a Slovenské republice.


mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.