Adygine
 

Terénní měření


RADIOMETRIE

Měření je prováděno moderním gamaspektrometrem GR - 130 fy Exploranium

Cílem těchto prací je:
 • vyhledávání radioaktivních materiálů
 • dozimetrie (dávkový příkon, příkon dávkového ekvivalentu, expoziční příkon)
 • analýza: spektrometrický rozbor radioaktivního záření
Měření je využitelné pro široký rozsah aplikací:
 • vyhledávání nerostných surovin
 • geologické mapování
 • vyhledávání ložisek plynu a ropy
 • geofyzikální terénní měření
 • monitorování životního prostředí
 • měření obsahu draslíku, rovnovážného uranu a rovnovážného thoria v terénu


 
MERKUROMETRIE

Měření je prováděno merkurometrem Lumex RA-915+, který umožňuje
 • měření obsahu rtuti ve vzduchu - mobilní měření
 • měření obsahu rtuti ve vzorcích pevných látek - s pomocí přídavného modulu v laboratoři.

 
GEODÉZIE

Měření je prováděno přístrojem GPS MAGELLAN (viz obrázek vlevo)
 • slouží k geodetickému vytyčování bodů a profilů, zaměřování bodů a profilů, morfologie terénu 

MĚŘENÍ PRŮTOKŮ VE VODOTEČÍCH
 • Měření je prováděno hydrometrickým křídlem

ROZBOR KVALITY VODY

Měření je prováděno:
 • přenosným fotometrem DR 890. Používá se především pro rychlá terénní měření běžných vodárenských parametrů pomocí balených reagencií Hach, pro které jsou v paměti uložená kalibrační data. Osvědčil se při monitoringu pitných (Cl2, ClO2, O3, barva, Fe, Mn, atd.) a odpadních vod (PO4, NH4, NO3, CHSK, celk. P a N, atd.). Možné jsou i uživatelské kalibrace využívané především při provozním sledování procesů v průmyslu
 • multifunkčním měřícím systémem Meazura MEZ 1000 - mobilní stanovení pH, Eh, O2, konduktivity a teploty ve vodách (vlastní kalibrace měřidla před měřením)
 • přístrojem Senso Direct Ph 110 - terénní pH-Eh metr
 
MĚŘENÍ HLADINY VODY
 • kontinuální měření hladin v hydrogeologických objektech  s využitím přístroje Levelloger

 
GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ
 • je prováděno geofyzikálními přístroji Abem WADI  a T-VLF
 • používá se převážně pro vyhledávání vodních zdrojů
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.