Adygine
 

SYSTÉM JAKOSTI


Společnost GEOMIN má zaveden systém řízení odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2015.

::: CERTIFIKÁT BS EN ISO 9001:2015 [cze]


Firma GEOMIN provádí měření radonu v geologickém prostředí a v interiérech budov.
Pro tuto činnost je držitelem rozhodnutí o povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost - SÚJB.
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.