Adygine
 

VRTANÉ STUDNY A VODNÍ ZDROJE


HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY A TECHNICKÉ PROJEKTY PRO VRTANÉ STUDNY


Firma GEOMIN družstvo vytváří projekty, které jsou nezbytné pro zahájení a konstrukci vrtaných studen.
Pro vyhledání vodních zdrojů jsou použity geofyzikální metody.


1. Hydrogeologické posudky

Nabízíme zpracování hydrogeologických posudků pro účely vodoprávního řízení (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro povolení jímání podzemních vod). Ke zpracování posudku potřebujeme výřez z katastrální mapy se zákresem studny a odměřenou vzdáleností od známého bodu – nejlépe od rohu stavby nebo parcely. Dále potřebujeme kontaktní údaje na majitele/objednatele a v případě výskytu okolních studní do vzdálenosti 50 m i zákres těchto studní do katastrální mapy a základní údaje (tzn. kopaná/vrtaná, průměr, hloubka, hladina vody). Veškeré tyto údaje jsou součástí našeho dotazníku, který na místě vyplní vrtná firma.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ


 
2. Technické projekty

K hydrogeologickým posudkům jsme schopni dodat i technické projekty vrtaných a kopaných studní.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

3. Hydrogeologické práce, geofyzika a projekty vrtných prací

Dále nabízíme hydrogeologické posouzení lokality a geofyzikální průzkum před samotným vrtáním, projekty vrtných prací a následně po vyvrtání čerpací zkoušky.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

site map | print | edited by n.e.s.p.i.