Adygine
 

MĚŘENÍ RADONU


Firma GEOMIN provádí měření radonu v geologickém prostředí a v interiérech budov od doby svého vzniku. Pro tuto činnost je držitelem povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany , které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

 
Přehled nabízených služeb:
Kvalita prací je zajištěna "Programem zabezpečování jakosti" schváleným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který je součástí komplexního systému řízení jakosti ve firmě podle BS EN ISO 9001:2008 [cze].

Práce jsou prováděny z pracovišť v Jihlavě a Brně.


MĚŘENÍ RADONU V INTERIÉRECH
( Hodnocení objektu ve smyslu vyhlášky 307/02 Sb. SÚJB o radiační ochraně)


Měření se provádí ve stávající zástavbě pro stavební povolení před rekonstrukcí nebo pro kolaudační měření v novostavbách a v rekonstruovaných stavbách.

Podklady nezbytné k provedení měření a zpracování posudku:
  • objednávka (telefonicky: 603 100 645 nebo 567 161 265, osobně, poštou, faxem, e-mailem: radon@geomin.cz nebo s pomocí připraveného FORMULÁŘE)
  • identifikace (lokalizace) objektu
  • identifikace majitele objektu
  • identifikace objednatele posudku (tj. ten, kdo bude posudek platit)
  • charakteristika objektu (plány podlaží s pobytovými místnostmi)
 
STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU


Radonový index je vyhodnocen pro jednotlivá staveniště (pro stavební povolení před zahájením stavby) nebo jsou hodnoceny plochy velkých stavebních areálů.

Podklady nezbytné k provedení měření a zpracování posudku:
  • objednávka (telefonicky: 603 100 645 nebo 567 161 265, osobně, poštou, faxem, e-mailem: radon@geomin.cz nebo s pomocí připraveného FORMULÁŘE))
  • identifikace (lokalizace) stavební parcely
  • identifikace majitele parcely
  • identifikace objednatele posudku (tj. ten, kdo bude posudek platit)
  • zákres umístění projektovaného objektu na stavební parcele (geometrický plán se zákresem objektu, výřez katastrální mapy se zákresem objektu)
nahoru
 
site map | print | edited by n.e.s.p.i.