ADYGINE 2009-2013Rok 2009

Terénní stanice Adygine ukončila první rok testovacího provozu. Kromě krátkého období během zimy, kdy byla přístupová cesta ohrožována lavinami, stanici obývala po celou dobu dvoučlenná osádka, měnící se po dvou týdnech. Přechodně je skupina doplňována o další pracovníky podle potřeby. Celkově se na práci stanice podílí 8 členů týmu Hydrogeologické expedice Gosgeolagentstva.

Na základě zkušeností z prvního roku bylo přikročeno k úpravám stavby a doplnění zázemí. V červenci byl vrtulníkem dopraven ke stanici potřebný materiál. Byly vyměněny vchodové dveře za plastové a provedeny úpravy vnitřních stěn. Byl instalován solární ohřívač vody a v blízkosti domku chemická toaleta. Energetický systém byl doplněn o tři solární panely a čtyři akumulátory. V dostatečné vzdálenosti byl vybudován zděný sklad benzínu.

Současně byl doplněn soubor přístrojů a nástrojů pro výzkumný program stanice. Bylo instalováno 7 ledovcových tyčí v různých částech ledovce a 4 teploměry s dataloggery pro monitoring poměrů na ledovci a měření jeho objemové bilance.

Další kompletní meteorologická stanice byla instalována v horní části údolí Ak-Saj, v blízkosti chaty Racek. Tato stanice vzdálená asi 7 km vzdušnou čarou východně je doplňkem souboru stanic na lokalitě Adygine.

Dne 18. 9. byla stanice oficiálně předána Kyrgyzstánu. Byl vypraven vrtulník, který účastníky předání dopravil na místo. Předání se zúčastnili zástupci Gosgeolagentstva, MČS, národního parku Ala-Arča a prezidentské kanceláře. Při předání stanice byl přítomen i tisk a televize.

 

Rok 2010

Činnost stanice je i v roce 2010 částečně financována z rozpočtu české rozvojové spolupráce, ale postupně díky schválenému projektu na monitoring nebezpečných jezer mohl být provoz z kyrgyzské strany spolufinancován.

Provoz stanice probíhal celou jarní a letní sezóny až do napadení sněhu v listopadu. Poté byla stanice zakonzervována a jen sporadicky kontrolně navštěvována. Původně byl plánován celoroční provoz stanice, ale důvody pro zimní přerušení jsou dva. Prvním je úspora finančních prostředků, protože zimní provoz je nákladnější než letní. Druhým důvodem je bezpečnost osádky, protože cesta nahoru vede přes několik lavinových svahů a také dostupnost záchranného týmu v případě nepředvídané události je omezená.

Během provozu stanice byla monitorována jezera a sledovány klimatické a glaciologické parametry. Bylo dále zlepšeno zázemí stanice. Byla zprovozněna sprcha s teplou vodou, která je jistě nejvýše položenou teplou sprchou ve Střední Asii.

 

Rok 2011

V roce 2011 pokračoval běžný provoz stanice. Přestože situace s financováním byla po politických změnách v Kyrgyzstánu značně nestabilní, podařilo se udržet dva projekty, z nichž mohla být stanice financována. Koncem roku byla opět na zimu zakonzervována provoz přerušen.

 

Rok 2012

V roce 2012 pokračoval běžný provoz stanice přes pokračující finanční problémy mateřské organizace – Gosgeolagentstvo. V létě proběhla realizace tzv. malého lokálního projektu financovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Projekt byl zaměřen na zlepšení zázemí stanice a přístrojového vybavení. V rámci projektu byl postaven samostatný přístavek, domek který bude sloužit jako letní kuchyň a jídelna. Tak se uvolní jedna místnost v budově stanice, která bude sloužit výhradně jako společenská a pracovní. Byl rekonstruován energetický systém stanice a ošetřeny měřící přístroje.

Na ledovci a jezerech byla realizována část projektu financovaného ze zdroje NATO Science for Peace and Security Programme, zaměřeného na riziková jezera.

V srpnu se konal v Biškeku seminář „ Climate change adaptation strategies for areas prone to glacier hazards – the Bishkek case study ”, organizovaný universitou ve Vídni. V rámci semináře navštívila stanici skupina účastníků a lektorů.

Koncem roku se projevily problémy s financováním stanice, protože došlo k reorganizaci Gosgeolagentsva a nové vedení nemá o její provoz zájem.

 

Rok 2013

Letošní rok 2013 je klíčovým pro život stanice. Kyrgyzská strana zastoupená Geologickou Agenturou zcela ukončila financování a o provoz stanice nemá dále zájem. Vedou se jednání s jinými subjekty o převzetí stanice.


 
TOPlist