SPONZORINGStaňte se sponzory výzkumné stanice Adygine!

Práce a výzkumný program stanice byly do konce roku 2010 financovány z rozpočtu česko-kyrgyzského projektu “ Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer“ podporovaného programem české rozvojové spolupráce. Po předání stanice Kyrgyzstánu v roce 2009 se začal zvyšovat podíl spolufinancování z kyrgyzské strany, reprezentované Státní agenturou pro geologii a minerální zdroje, která je zodpovědná za monitoring rizikových jevů.

Provoz stanice byl v posledních dvou letech financován výhradně z projektů financovaných rozpočtem Kyrgyzstánu. Tyto finance jsou však velmi malé a sotva stačí na běžný provoz, rozšiřování programu a obnova přístrojového vybavení je nemožná.

Koncem roku 2012 a začátkem 2013 se naplno projevily finanční problémy Geologické agentury a hrozí, že bude financování zcela zastaveno! Stanice byla nabídnuta Ministerstvu mimořádných situací, jehož součástí je také kyrgyzská meteoslužba a dalším institucím, ale ty se dlouhodobě potýkají se stejnými finančními problémy, třebaže by měly o provozování stanice zájem.

Žádáme proto výzkumné instituce, národní i mezinárodní nadace, oficiální rozvojové donory a soukromé osoby o sponzorování.

 

Nadační fond Adygine

Pro práci stanice a její financování byla založena nevládní nezisková organizace   Nadační fond Adygine

 

Sponzorství je možné poskytnout následujícími formami:

Finanční sponzorství

Finanční sponzor daruje určitou částku bez dalších nároků na konkrétní činnost nebo spolupráci na projektu. Částka bude použita na pokrytí nákladů běžné činnosti stanice a její rozvoj. Sponzor obdrží certifikát o sponzorství a bude informován o tom, jak byly prostředky využity. Bude mít možnost kontroly využití prostředků (technická dokumentace, fotodokumentace, zápisy o provedených pracích, faktury, osobní návštěva…).

Finanční sponzorství vázané

Finanční sponzor poskytuje podporu stanice vázanou na účast na konkrétní činnosti nebo projektu. Takový partner se může účastnit na již běžících projektech nebo součástech výzkumného programu, nebo nabídnout svůj vlastní projekt. Návrh bude posouzen odbornou radou a bude dohodnuta úroveň a forma spolufinancování. Výsledky takto financovaného výzkumu budou k dispozici oběma (nebo všem) zúčastněným partnerům.

Pomoc stanici je možné realizovat i formou účasti na projektech hrazených mezinárodními organizacemi a národními donory a na výzkumných grantech. V tomto případě bude po dohodě vydělena částky za práci stanice využitou na projektu, pronájem stanice a pobyt výzkumníků na stanici.

Technická pomoc

Tato pomoc je poskytována formou materiálu a vybavení pro denní práci nebo plnění výzkumného programu stanice.

V současné době je nutná výměna většiny přístrojového vybavení za nové, které bude lépe přizpůsobeno náročným vysokohorským podmínkám. Vítáno je také vybavení pro pobyt na stanici (např. spací pytle, technické vybavení) a osobní vybavení osádky (outdoorové vybavení).

 

Finanční dary mohou být poukázány na níže uvedené bankovní účty. Dárce obdrží darovací smlouvu.

229460910 CZK IBAN: CZ89 0300 0000 0002 2946 0910

229461016 EUR IBAN: CZ40 0300 0000 0002 2946 1016

229461040 USD IBAN: CZ71 0300 0000 0002 2946 1040

SWIFT CODE: CEKOCZPP

DIČ: CZ28334591

 

Detaily sponzorských podmínek mohou být diskutovány formou e-mailu nebo telefonicky:

Dr. Michal Černý:     jezera@seznam.sz, +420 605 107 067 (česky, anglicky, rusky, španělsky).

Všichni sponzoři budou prezentováni na tomto webu spolu s jejich adresami, darovanou částkou a formou sponzorství. Jejich logo bude uveřejněno v roční zprávě. Sponzoři budou informování o účelu, na který byl dar použit. Rozpočet a výdaje budou publikovány v roční zprávě, která bude dostupná na internetu a v tištěné formě.

Důležité!!!

Každá malá částka nebo technická pomoc je důležitá a bude vysoce oceněna.

 

 


 
TOPlist