HISTORIE STANICEVybudování výzkumné stanice Adygine

 

Během výzkumných prací na kyrgyzských jezerech se ukázala nutnost dlouhodobého sledování některé typické lokality, kde bude prováděno studium změn ledovcového pokryvu a vývoje ledovcových jezer ve vztahu k vývoji klimatu ve velehorském prostředí.

Pro tento úkol byla určena lokalita Adygine, která je poměrně dobře prozkoumaná, byla sledovaná česko-kyrgyzskou expedicí od roku 2004 a splňuje požadovaná kritéria:

a. nadmořská výška přes 3000 m

b. přítomnost rizikových jezer

c. přítomnost intenzivně odtávajícího ledovce

d. množství informací z minulých výzkumů

e. reprezentativnost pro širší region

f. relativní dostupnost
Foto - Lokalita Adygine sestává z mohutné morény, několika jezer a stejnojmenným ledovcem ve vrcholové části.

Historie stanice

Myšlenka na vybudování stanice vznikla již během prvního Česko-kyrgyzského projektu, kdy se výzkumný tým začal zabývat vztahy vývoje jezer s klimatem. Jako jednu ze stěžejních částí byl tento záměr zapracován do návrhu nového projektu. Do něj byl navržen program činnosti stanice a požadavky na konstrukci a vybavení.

Pro vybudování stanice byla již na začátku úvah vytipována lokalita Adygine, která splňuje všechna výše uvedená kritéria. Pro vlastní stavbu bylo určeno místo na břehu jezera Adygine horní v nadmořské výšce 3600 m. Toto místo je výhodné z hlediska stability, protože na rozdíl o okolí tvořeném převážně morénou s obsahem pohřbeného ledu je na tomto místě přítomen skalní podklad pod mělkou vrstvou štěrku. Místo je bezpečné i z hlediska případných selových proudů, lavin a sesuvů.
Foto - Rozestavená stanice budova stanice dne 6. 7. 2008.

Projektem stavby byl v Kyrgyzstánu pověřen Pavel A. Jerochin. Některé konstrukční prvky, vybavení a technické zázemí byly konzultovány s českými specialisty. Během zimních měsíců 2007/8 byl vypracován stavební projekt, který byl ještě průběžně upravován. Pro výrobu konstrukčních prvků stavby byla najata soukromá firma z Biškeku, kterou tvořila skupina čtyř všestranných řemeslníků schopných zabezpečit tesařské, svářečské, kovoobráběcí i zednické práce.

Řemeslníci sestavili ve výrobní hale celou hlavní konstrukci a připravili další stavební díly. Konstrukce byla poté rozebrána a spolu s ostatním materiálem odvezena do meziskladu v obci Bajtyk.

Klíčovým problémem byla doprava více než šesti tun materiálu na staveniště. To bylo možné jen vrtulníkem. Jediný použitelný vrtulník v Kyrgyzstánu je v majetku státní společnosti Kyrgyzstan Airlines. Ta si také jako monopolní dopravce může diktovat ceny, které jsou podstatně vyšší, než v okolních zemích. Jim však kyrgyzská vláda nepovoluje až na výjimky (doprava horolezců v oblasti Pik Pobedy, mimořádné situace a záchranné práce) vrtulníky na území Kyrgyzstánu používat. Naštěstí je vrtulník v dobrém stavu a létá s ním zkušený pilot. Přeprava proběhla dne 24. 6. 2008 a přes nepříliš dobré počasí se podařilo během šesti letů všechen materiál dopravit na morénu v sousedství jezera.

Ihned po dopravení materiálu začala stavba stanice, která trvala přibližně měsíc. Stavba probíhala v složitých klimatických podmínkách, často za deště nebo sněžení a je třeba vyslovit velké uznání všem stavitelům. Ve druhé polovině července byla hotová celá stavba a začalo se s vnitřními úpravami.

Do podzimních měsíců probíhaly práce a vybavování uvnitř stanice i v jejím okolí. Souběžně byla stavba i všechna zařízení uváděna do provozu a osádka stanice začala plnit výzkumný program.
Foto - Budova výzkumné stanice Adygine.

Od roku 2008 je stanice ve stálém provozu. Práce jsou přerušovány pouze na několik měsíců zimního období z důvodu úspor financí a bezpečnosti osádky.

V září 2009 byla stanice oficiálně předána Kyrgyzstánu.

Postupně je doplňováno vybavení stanice a v roce 2012 byla přistavena letní kuchyně a jídelna. 
TOPlist