ČINNOST FONDU ADYGINEčinnost fondu adygine

Činnost fondu Adygine v letech 2009 - 2013

 

Rok 2009

Nadační fond byl založen 31. 3. 2009. Jeho činnost byla zpočátku zaměřena na aktivity v Kyrgyzstánu, zejména v souvislosti s výzkumnou stanicí Adygine, vybudovanou v rámci rozvojového projektu ČR a ve spolupráci s tímto projektem.

Organizace konference „Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas“

Mezinárodní konference „MOUNTAINHAZARDS 2009: Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas“ se konala v kyrgyzském Biškeku ve dnech 15.-18. 9. 2009. Byla organizovaná a z větší části financovaná projektem České rozvojové spolupráce „ Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer“, financovaném z rozpočtu MŽP ČR.

Nadační fond byl jedním z dalších organizátorů. Jeho   logo bylo prezentováno na všech průvodních materiálech a byly prezentován formou dvou posterů a informací při orálních prezentacích.

Nadační fond na mezinárodních konferencích

Členové správní rady nadačního fondu se zúčastnili několika konferencí s tématy blízkými činnosti a účelu fondu. Při prezentacích byli účastníci informováni o existenci fondu, jeho účelu a cílech i možnostech spolupráce.

Dr. Černý a Doc. Dr. Janský se zúčastnili konference European Geoscience Union ve Vídni, ve dnech 21. a 22. 4. 2009.

Dr. Černý se ve dnech 10. 13. 11. 2009 zúčastnil workshopu „ Glacier Hazard Workshop 2009”, konaném také ve Vídni.


Rok 2010

V roce 2010 byla stěžejní akcí fondu realizace projektu Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu“.

Projekt financovaný Ministerstvem zahraničí ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu v Taškentu v rámci programu „Malé lokální projekty“ byl zaměřen na zprovoznění silnice v údolí Jagnob severně od Dušanbe. Údolí Jagnob je sevřené mezi hřbety Hissar a Turkestán (Pamíro-Alaj) dosahujícími v těchtomístech nadmořské výšky kolem 3500 – 400 m. Protéká jím stejnojmenná řeka. Střediskem oblasti je vesnice Anzob, v níž a jejím okolí žije kolem 8000 osob. Boční údolí jsou náchylná ke vzniku murů (selů), tedy bahnito-kamenitých přívalů vznikajících při prudkých letních deštích. Tyto proudy často ničí domy a infrastrukturu, hlavně silnice.

V roce 2007 takový proud překryl silnici a částečně přehradil řeku. Za touto hrází se každé léto v době nejvyššího stavu vody vytvořilo jezero, které zaplavilo silnici a dále ji rozrušovalo. Hloubka vody byla až 80 cm, takže obyvatelé údolí včetně Anzobu byli prakticky odříznutí od okolního světa.

V rámci projektu byla silnice očištěna od nánosu, v její nejnižší části byly její okraje zpevněny a vytvořeny kolem ní valy. Byly vytvořeny průtoky pod silnicí. Koryto řeky bylo v místě hráze prohloubeno, prohloubeno bylo i koryto na odvrácené straně řeky tak, aby byl hlavní proud nasměrován na druhou stranu od silnice.

Zástupci a spolupracovníci fondu se v roce 2010 zúčastnili několika mezinárodních konferencí, na kterých přednesli prezentace o výzkumu jezer a klimatu v kyrgyzstánu, včetně informací o Nadačním fondu a jeho aktivní prezentace.

 

Účastník Michal Černý: Fostering Resilience to Remote Geo-Hazards. Dušanbe, Tádžikistán.

Černý, M., Janský, B., E ngel , Z., Šobr, M., & Yerokhin, S. A. : Monitoring of Hazardous lakes in Kyrgyzstan .

Účastník Michal Černý: High Level Conference Water for Life, Dušanbe, Tádžikistán.

Bez prezentace.

Účastník Michal Černý: Workshop Regional Workshop Monitoring of Glacier Retreat in Central Asia: Challenges and potential solutions, Dušanbe, Kazachstán.

Černý, M., Janský, B., E ngel , Z., Šobr, M., & Yerokhin, S. A. r esearch of Glacial Hazards in Kyrgyz Tien-Shan, Methods and Results.

Účastník Michal Černý: Sixth Nepal Geological Congress, Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Disasters, Kathmandu, Nepál.

Černý, M., Janský, B., Šobr, M., Yerokhin, S. A..:Research of hazardous Alpine Lakes in Kyrgyzstan

Účastník Bohumír janský: IGU Regional Conference, Tel-Aviv, Izrael.

Janský, B., Černý, M., Šobr, M., Engel, Z., Yerokhin, S. A.:   Outburst lakes: case studies from the Tien-Shan Mountains, Kyrgyzstan.

 

Rok 2011

V roce 2011 probíhal ve znamení příprav k projektům a činnostem na další léta.

Nadační fond Adygine byl spoluorganizátorem mezinárodní konference MOUNTAINHAZARDS 2011: Climate Changes and Natural Hazards in Mountain Areas v tádžickém Dušanbe. Úspěšné konference se zúčastnila skoro stovka specialistů z 16 zemí. Za nadační fond se konference a příprav účastnil M. Černý a S. Jerochin. Ti přednesli celkem 4 prezentace. Hlavním organizátorem konference bylo UNDP. Přes účet fondu byly přijaty konferenční poplatky a financována tvorba webových stránek.

Zástupce fondu M. Černý se v dubnu zúčastnil konference EGU ve Vídni. Byl představen poster s tématem výzkumu jezer a další poster informující o stanici a fondu Adygine.

V rámci ekologických prací v Kyrgyzstánu byla dvakrát navštívena výzkumná stanice na ledovci Adygine.

 

Rok 2012

Nadační fond byl spolu s Přírodovědšcou universitou UK a dalšími partnery z Ruska, Kyrgyzstánu a Kanady účastníkem projektu   Glacier Hazards in Kyrgyzstan: Implications for Resource Development and Water security in Central Asia. Projekt je financovaný z programu NATO Science for Piece and Security, Collaborative Linkage Grant /CLG).

Projekt je zaměřen na studium klimatických rizik v souvislosti s možným průvalem ledovcových jezer. Související problematikou je vliv zkoumaných jevů na vodní zdroje a spojitost s antropogenními riziky. Terénní práce se odehrávaly v období červenec-srpen na dvou lokalitách: jezero Petrova a Adygine.

 

Nadační fond byl realizátorem projektu Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu. Projekt byl financován Ministerstvem zahraničí ČR v rámci programu tzv. „malých lokálních projektů“.

Cílem projektu byla přístavba k hlavní budově stanice. Přístavba, sestávající ze samostatně stojícího domku bude sloužit jako letní kuchyň a jídelna. Tím bude uvolněna místnost v hlavní stanici, která bude sloučit výhradně jako pracovna. Tím se zvýši komfort pro práci a život výzkumných týmů. Práce proběhly v srpnu 2012. Materiál byl dopraven vrtulníkem na místo, vlastní stavební práce trvaly 2 týdny. Počátku prací se zúčastnil i zástupce českého velvyslanectví v Astaně pan František Trojáček, který vysoce ohodnotil stanici a její činnost i vlastní projekt. Zároveň se stavbou byla provedena údržba stanice a obnova energetického centra a měřících přístrojů.

Nadační fond byl spoluorganizátorem workshopu Climate change adaptation strategies for areas prone to glacier hazards – the Bishkek case study

Seminář byl organizován universitou Department for Environmental Geosciences
University of Vienna ve spolupráci s institutem CAIAG (Central Asian Institute of Applied Geosciences , Bishkek) a Nadačním fondem Adygine.

Seminář určený převážně mladým místním specialistům byl zaměřen na teoretickou i praktickou (terénní) výuku posuzovaní a řešení následků přírodních rizikových jevů v horském prostředí.

Stejně jako v minulých letech probíhala příprava dalších témat a projektů Průběžně probíhá příprava kampaně směřující k širší informovanosti zahraničních organizací, universit a donorů a k získání financí na provoz výzkumné stanice.

 

___________________________________________________________________

 

Přehled projektů řešených Nadačním fondem Adygine jako hlavním realizátore, nebo spolurealizátorem v letech 2009 – 2013:

 

2009: Projekt „KYRGYZSKÁ REPUBLIKA. Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer“.

Projekt ČRA, realizátor GEOMIN družstvo.

Spolupráce s projektem, spoluorganizace konference „MOUNTAINHAZARDS 2009: Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas“

 

2010: Projekt „Tádžikistán. Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu“.

Malý lokální projekt MZV ČR.

Realizátor projektu.

 

2011: Organizace konference „ MOUNTAINHAZARDS 2011: Climate Changes and Natural Hazards in Mountain Areas“.

Hlavní organizátor UNDP.

Spoluorganizátor konference.

 

2012-2013: Projekt „ Glacier Hazards in Kyrgyzstan: Implications for Resource Development and Water security in Central Asia“.

Financováno NATO, Science for Peace and Security Programme.

Mezinárodní účast, spoluorganizátor a účastník projektu.

 

2012: Projekt „ Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu“.

Malý lokální projekt MZV ČR.

Realizátor projektu.

 

2012: Workshop „ Climate change adaptation strategies for areas prone to glacier hazards – the Bishkek case study”.

Organizátor University of Vienna a CAIAG, Biškek.

Spoluorganizátor a účastník.

 

2013: Mezinárodní conference “ MOUNTAINHAZARDS 2013: Natural Hazards, Climate Change and Water in Mountain Areas”.

Hlavní organizátor UNDP.

Spoluorganizátor konference.

 

2013: Projekt “Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách v Kyrgyzstánu”.

Malý lokální projekt MZV ČR.

Spolupráce na projektu. Realizátor Alterra.

 

 


 
TOPlist