NADAČNÍ FOND ADYGINEZákladní informace

Nadační fond Adygine byl založen jako nezávislá, nevýdělečná, samostatná právnická osoba za účelem podpory výzkumu přírodních rizik v horském prostředí, glaciologický a klimatologický výzkumu, výzkumu horských ekosystémů a podpory mezinárodní výzkumné stanice Adygine.

Zřizovatelem fondu je GEOMIN družstvo. Adresa sídla fondu je: Znojemská 78, 586 01 Jihlava, Česká republika.

Fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 338., ke dni 31. 3. 2009.

Byla zvolena správní rada ve složení:

RNDr. Michal Černý, předseda správní rady
Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., člen správní rady
RNDr. Vojtěch Beneš, člen správní rady

Právním zástupcem Nadačního fondu je Mgr. Dobroslava Pezlarová, advokátka se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 3960/32.

Statut nadačního fondu Adygine

Bankovní spojení

229460910 CZK IBAN: CZ89 0300 0000 0002 2946 0910

229461016 EUR IBAN: CZ40 0300 0000 0002 2946 1016

229461040 USD IBAN: CZ71 0300 0000 0002 2946 1040

SWIFT CODE: CEKOCZPP

Nadační fond byl zaregistrován na FÚ Jihlava. Obdržel DIČ: CZ28334591.

 

Roční zprávy Nadačního fondu Adygine

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012 
TOPlist