DOBROVOLNÍCINABÍDKA PRO DOBROVOLNÍKY

Pomozte výzkumné stanici Adygine v kyrgyzském Ťan-Šanu.


Pracujte jako dobrovolníci.

Výzkumná stanice Adygine byla postavena v rámci česko-kyrgyzského projektu. Leží na severním svahu Kyrgyzského hřbetu (západní Ťan-Šan) v oblasti národního parku Ala-Arča, v nadmořské výšce 3600 m.

Lokalita leží v ledovco-morénovém komplexu Adygine v nadmořské výšce 3400 – 4200 m. Mohutná moréna dlouhá celkem 3,5 km je složená z několika generací. Horní část je kryta ledovcem sahajícím až po vrcholovou část Kyrgyzského hřbetu.

Před ledovcem a na moréně vzniklo několik typů jezer. Je zde celkem 22 ledovcových a termokrasových jezer.

Lokalita byla vybrána jako ideální místo, kde může být prováděn komplexní výzkum vysokohorského ekosystému a klimatu. Na lokalitě byla vybudována výzkumná stanice, která má sloužit výzkumníkům z Kyrgyzstánu i dalších zemí. Byl zde postaven domek s vybavením a místem pro stálou osádku a dalších až 6 lidí.

Výzkumný program stanice sestává z těchto částí:

- Monitoring jezer hrozících průvalem,

- Hydrologický výzkum

- Glaciologický výzkum

- Klimatologická a meteorologická pozorování

- Další výzkumy (geologie, botanika, zoologie...)

Práce stanice byla financována z českého projektu, ale v současné době je její udržitelnost závislá na omezených zdrojích z kyrgyzského rozpočtu a případných donorů.

Jednou z možností pomoci stanici a současně poznat práci ve vysokohorském prostředí středoasijských hor je účastnit se programu jako dobrovolník.

Dobrovolnický program

Jako dobrovolníci budete pomáhat při vynášce zásob a materiálu z údolí na stanici, podílet se na úpravách přístupové cesty a stavebních pracích a účastnit se výzkumného programu.

Zároveň poznáte krásy přírody Ťan-Šanu a atmosféru vysokohorského prostředí s ledovci a jezery.

Po skončení práce se můžete zúčastnit horských treků v národním parku Ala-Arča okolí, které byly pro vás speciálně připraveny za nízké ceny.


Ceny dobrovolnického programu:

+ týdenní trek

1 týden 5000 Kč ($ 270 / € 200) 9500 Kč ($ 500 / € 370 )

2 týdny 8500 Kč ($ 450 / € 330) 12000 Kč ($650 / € 480)

3 týdny 11000 Kč ($ 600 / € 440) 15000 Kč ($ 800 / € 590)


Cena zahrnuje:

- Vyzvednutí na letišti a odvoz na letiště

- Transport Biškek-Ala-Arča-Biškek

- Půldenní tréninkovou a informační schůzku

- Informační materiály

- Průvodce a asistenci při dobrovolnických pracích

- 6 dní ubytování na stanici Adygine nebo v základním táboru

- Jídlo a nápoje na stanici

- 1 noc v Biškeku

- Vstup do národního parku Ala-Arča

- pomoc při zajištění dalšího cestování v Kyrgyzstánu i dalších zemích střední Asie

Kromě pokrytí výše uvedených nákladů budou peníze použity na práci stanice Adygine a plnění výzkumného programu.


Cena nezahrnuje:

- letenku

- pojištění

- vízum (čeští občané vstupují od roku 2012 do Kyrgyzstánu bez víza!)


Požadavky:

Program je přístupný účastníkům z celého světa.

Účastník by měl být starší 18 let, v dobré fyzické kondici, schopný vykonávat práci ve vysokohorských podmínkách.

Každý účastník by měl mít svoje vlastní vybavení pro pobyt v horách (outdoorové oblečení a obuv, spací pytel)

Je striktně vyžadováno a kontrolováno pojištění léčebních výloh pokrývající náklady na řešení úrazu při aktivitách ve vysokých horách.

Realizace dobrovolnických turnusů bude záležet na zájmu účastníků. Minimální počet účastníků jsou 3.

Pro rok 2013 jsou zatím rezervovány 3 týdny od 1. července. Termín může být posunut podle příletu účastníků. V případě zájmu celé skupiny (minimálně 5 osob) je možné zorganizovat program na základě dohody. V tomto případě je třeba se ohlásit minimálně 2 měsíce předem.

Skupiny přátel o 3-6 lidech jsou vítány.

Komunikační jazyky: angličtina a ruština.

 

 
Stáhni si letáky :
-----------------------------------
-----------------------------------

Kontakty:

Michal Cerny: adygine @seznam.cz, anglicky, rusky, španělsky, česky

Tel: 605107067

Sergei Yerokhin: erochin @list.ru, anglicky, rusky

 
TOPlist