LOKALITA ADYGINELokalita Adygine

Morénovo-ledovcový komplex Adygine se nachází  v oblasti národního parku Ala-Arča, přibližně 40 km jižně od hlavního města Biškeku.

Lokalita je relativně dobře dostupná a existuje o ní několik zpráv z minulosti, kdy bylo provedeno pozemní i aerovizuální sledování. Lokalita je svým charakterem dostatečně reprezentativní a výsledky výzkumu se dají aplikovat na celou oblast Kyrgyzského hřbetu, případně na ostatní hřbety severního Kyrgyzstánu. Výsledky bude možné korelovat s obdobnými výzkumy v ostatních světových velehorách.


 
Foto – Ledovec Adygine 

Lokalitu tvoří ledovcovo-morénový komplex ležící v nadmořské výšce 3400 – 4200 m. Mohutná moréna, ve které lze rozeznat několik generací, je dlouhá přibližně 3,5 km. Vrcholovou část tvoří ledovec sahající až na hřeben Kyrgyzského hřbetu (Kyrgyz Ala-Too).

Pod okrajem ledovce a v horní části morény se vytvořilo několik typů jezer, kterých je na lokalitě v současné době 22. Jsou zde přítomná jezera ledovcová, ledovcovo-morénová, jezera částečně hrazená skalním prahem a jezera termokrasová. Největší je jezero Adygine horní, které má v současné době plochu 3,2 ha, délku 380 m a hloubku 2,2 m. Většina malých jezer patří k termokrasovému typu a leží na nejmladší generaci morény. V předpolí ustupujícího ledovce v posledních letech vznikají tři nová jezera.
Foto – Satelitní snímek komplexu Adygine (QuickBird 2006)

Tři z jezer jsou pokládána za potenciálně nebezpečná. Vývoj jezer v předpolí ledovce je poměrně rychlý a lze sledovat každoroční změny. Ledovec Adygine intenzivně odtává a je možné na něm pozorovat rychlost a formu ústupu i všechny doprovodné projevy. Po povrchu ledovce stýkají v letním období potoky, vznikají praskliny a malé ledovcové jeskyně, časté jsou ledovcové hřiby vzniklé odtátím ledu kolem velkých balvanů.
Foto - Jezero Adygine horní

Lokalita Adygine je dostupná z hlavního údolí Ala-Arča, kterým vede asfaltová silnice z Biškeku. Od silnice vede údolím stezka schůdná pro koně až k místu vzdáleném asi šest kilometrů. Poté je nutné vystoupat kolem skály o dalších asi 200 výškových metrů. Odtud to jsou ke stanici slabé dvě hodiny chůze. V současné době tento úsek pro koně neschůdný. Po určitých terénních úpravách je možné zprůchodnit pro koně celou trasu až do blízkosti stanice.


 
TOPlist